Hygiene

"Hygiene satt system"

Servix Bergen AS er leverandør av hygieneløsninger som bidrar til en enklere og triveligere arbeidsdag hos små og store bedrifter. Vi leverer alt innen hygieneservice til toaletter, garderober og stellerom. Vi kan gi deg gunstige hygieneavtaler og produkter med funksjonell og tidsriktig design.

Det mest besøkte rom” krever funksjonelle, tidsriktige løsninger,
Servix Bergen AS leverer forbruksvarer av høy kvalitet.

Vi installerer dine hygieneprodukter, med garanti på reparasjoner og utskiftning.

Servix Bergen AS vil regelmessig utføre service ved deres bedrift.

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud.

 

 

Produktutvalg

Servicegaranti

Servix opererer med en servicemedarbeider per kunde. All service er inkludert i våre avtaler – ingen tilleggskostnader. Vi har definerte krav til kort responstid for serviceoppdrag – spesielt hasteoppdrag. Servicerapport leveres ved hvert servicebesøk som bekreftelse på utført service.

Leveringsgaranti

Vi monterer alle hygieneprodukter. Tidligere hull i veggen benyttes eller dekkes. 

Byttegaranti

Dersom produkter fra Servix Bergen AS må byttes ut eller repareres i avtaleperioden, er reparasjoner og utskiftning inkludert i serviceavtalen. Unntak fra denne regelen gjelder skader som skyldes tyveri eller hærverk. 

Produktgaranti

Ethvert produkt skal tilfredsstille kundens krav til funksjonalitet, design og hygiene. Vi velger kun pålitelige, anerkjente leverandører og driftssikre løsninger.

Personalgaranti

Selskapet fokuserer på HMS-arbeid og medarbeidernes trivsel. Alle våre ansatte har gjennomført interne og eksterne opplæringsprogram, de har plettfri vandel, høy faglig kompetanse.

Miljøgaranti

Vi unngår kjemikalier og materiell som er helseskadelig eller virker negativt på miljøet. Vi har godkjente returordninger for avfall.
 
 
 
 
 
 
 
 

Servix Bergen AS vil til regelmessig / faste intervaller utføre service ved Deres bedrift.

Deponeringsavfall til hygienebeholdere og bleiebeholdere avhentes.

Ved hvert servicebesøk skal det påses at alle produkter fungerer og fremstår som hygieniske, uten skader og klar til bruk.

Forbruksvarer leveres og plasseres på avtalt lagerplass.
Kvittering på utført service og utleverte forbruksvarer leveres ved hver service besøk.
Forbruk på kvoten blir gjennomgått ved hver hovedfakturering.

Utførelse i stål:

Utførelse i hvitt:

Satino Black - cradle to cradle - CO2 nøytralt

Ta kontakt for en evaluering av hva som vil passe best for dine behov!

Følg oss

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne for et uforpliktende tilbud eller dersom dere har spørsmål vedrørende våre produkter og tjenester.
 
Vår kontortid er mandag til fredag 08-16.