Fyll ut skjemaet nedenfor

Bestilling av juletre med julelys

  • Avtale om levering av juletre (høyde 210 cm) med 650 lys og dimmer, dekorering, avhenting og oppbevaring av juletre: kr. 4.980 eks. mva. per sesong/år. (kr. 2.490 eks. mva. faktureres før nyttår og tilsvarende beløp faktureres etter nyttår)
  • Leverandøren utplasserer ovennevnte juletre med julelys og avtalt dekorasjon til angitt plass i kundens lokaler.
  • Leveransen finner sted i perioden fra ca. 15. november – 15. desember hvert år i avtaleperioden.
  • Før utplassering vil leverandøren forsikre seg om at juletreet og juledekorasjonen klargjøres og leveres støvtørket og rengjort til avtalt utplasseringssted. Dersom det er behov for reparasjon/utskiftning av juletre og/eller juledekorasjon, og slike skader ikke skyldes kundens bruk eller behandling, utføres kostnadsfri utbedring og/eller bytte av juletre før neste utplassering.
  • Leverandøren avhenter kundens juletre og juletredekorasjon i perioden ca. 2. januar – 15. januar.
  • Leverandøren er ansvarlig for å lagre, merke og oppbevare kundens juletre og juletredekorasjon forsvarlig inntil utplassering og leveranse foretas året etter. Dersom kunden har hengt opp egen juledekorasjon på treet utover det som inngår i avtalen, bes denne tas bort før avhenting.
  • Avtale om leveranse og dekorering etc. gjelder i 12 måneder fra første utplasseringstidspunkt og faktureres med 15 dagers forfallsbetingelser når juletreet med dekorasjon er levert. Avtalen forlenges deretter med 12 måneder av gangen med mindre den sies opp skriftlig innen 3 måneder før avtalens utløp. Prisen justeres årlig med endringer i konsumprisindeksen.
  • Eventuell tvist mellom partene om forståelse av denne avtale som ikke kan løses i minnelighet vedtas Oslo Tingrett som verneting.