Service

"Plantetrivsel satt i system innbærer regelmessig oppfølging."

Skal planter forbli frodige og vokse jevnt kreves fagkunnskap utover det å vanne i ny og ne. Dette er kunnskap som våre planteforvaltere har opparbeidet gjennom kursing, faglig opplæring og erfaring.

Ved hvert servicebesøk leveres vedlikeholdsrapport som bekreftelse på utført arbeid:

  • Vanning og gjødsling
  • Etterfylling av jord
  • Beskjæring og oppbinding
  • Fjerning av dødt bladverk
  • Vending av planter mot sollyset
  • Kontroll av plantesykdommer
  • Utskifting av planter ved behov (byttegaranti)
  • Rengjøring av potter og planter

Byttegaranti er inkludert i våre avtaler. Det innebærer at eventuelle planter som dør og/eller viser tydelige tegn på mistrivsel, byttes kostnadsfritt.

Service
Potter & planter
Mose & plantevegg
Utendørs