Montering og levering

Servicegaranti

Servix opererer med en servicemedarbeider per kunde. All service er inkludert i våre avtaler – ingen tilleggskostnader. Vi har definerte krav til kort responstid for serviceoppdrag – spesielt hasteoppdrag. Servicerapport leveres ved hvert servicebesøk som bekreftelse på utført service.

Leveringsgaranti

Vi monterer alle hygieneprodukter. Tidligere hull i veggen benyttes eller dekkes.

Byttegaranti

Dersom produkter fra Servix Bergen AS må byttes ut eller repareres i avtaleperioden, er reparasjoner og utskiftning inkludert i serviceavtalen. Unntak fra denne regelen gjelder skader som skyldes tyveri eller hærverk.

Produktgaranti

Ethvert produkt skal tilfredsstille kundens krav til funksjonalitet, design og hygiene. Vi velger kun pålitelige, anerkjente leverandører og driftssikre løsninger.

Personalgaranti

Selskapet fokuserer på HMS-arbeid og medarbeidernes trivsel. Alle våre ansatte har gjennomført interne og eksterne opplæringsprogram, de har plettfri vandel, høy faglig kompetanse.

Miljøgaranti

Vi unngår kjemikalier og materiell som er helseskadelig eller virker negativt på miljøet. Vi har godkjente returordninger for avfall.